Privacyverklaring

Van der Mark Zorghulpmiddelen
Edisonstraat 7
3281 NC Numansdorp
0186-573585
Info@vandermarkzorghulpmiddelen.nl

Algemeen

Van der Mark Zorghulpmiddelen is een leverancier van medische hulpmiddelen. Rondom de levering van de hulpmiddelen zijn er verschillende diensten die Van der Mark Zorghulpmiddelen aanbiedt. Om alle diensten optimaal te laten verlopen verzamelen wij verschillende gegevens van onze klanten. Hieronder geven wij per dienst aan:

  1. Om welk type dienstverlening het gaat
  2. Welke gegevens we voor de uitvoering van die dienst van u verzamelen
  3. Waarom we die gegevens van u verzamelen
  4. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Dienstverlening

Welke gegevens?

Waarom?

Bewaartermijn

Uitleen

NAW gegevens

Telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum
BSN nummer
Verzekeringsnummer
Indicatie ziektebeeld

Deze gegevens worden gebruikt voor een declaratie bij uw zorgverzekeraar.

7 jaar

Verhuur

NAW gegevens
Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om een bruikleenovereenkomst en een factuur op te stellen.

7 jaar

Verkoop in winkel

Op verzoek klant:
NAW gegevens
Telefoonnummer / E-mail

Factuur op naam of vastleggen garantie op naam

7 jaar

Verkoop online

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om een factuur op stellen en om de artikelen naar het juiste adres te versturen

7 jaar

Reparatie

Op verzoek klant:
NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Als de reparatie niet direct uitgevoerd kan worden dan kunnen we u op hoogte houden van de voortgang

7 jaar

Keuring &
Onderhoud

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Zodat we u een herinnering kunnen sturen als de vervaldatum in zicht komt én als bewijs dat de hulpmiddelen gekeurd zijn

7 jaar

Bron bewaartermijn:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/administratie_bewaren/

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de geleverde dienst. Van der Mark Zorghulpmiddelen bewaard de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Medische gegevens

Van der Mark Zorghulpmiddelen faciliteert zorg via de zorgverzekering. Dat betekent dat Van der Mark Zorghulpmiddelen declaraties indient bij de zorgverzekeraars voor de geleverde zorg. Van der Mark Zorghulpmiddelen heeft toegang tot medische dossiers.  Deze dossiers worden aangeleverd door verschillende disciplines die werkzaam zijn bij o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen en/of thuiszorgorganisaties. De medische dossiers worden zorgvuldig opgeslagen op een beveiligde server en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens worden alleen gedeeld op verzoek van de zorgverzekeraar met de zorgverzekeraar met als doel om aan te tonen dat de declaratie rechtvaardig is.     

Uw rechten

U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben verzameld in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, gebruik ervan te beperken en grenzen te stellen aan de overdraagbaarheid van de gegevens.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Van der Mark Zorghulpmiddelen van u heeft verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe lang ze bewaard worden.

Als u de gegevens die Van der Mark Zorghulpmiddelen van u heeft verzameld wilt inzien dan kunt u een verzoek sturen naar : info@vandermarkzorghulpmiddelen.nl
Bij uw verzoek dient u aannemelijk te maken dat u inderdaad de persoon bent die u zegt dat u bent. Dat kan door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Van der Mark Zorghulpmiddelen zal zich inspannen om uw verzoek zo snel als mogelijk in behandeling te nemen.  Binnen 14 dagen mag u van ons een reactie verwachten en binnen 30 dagen zullen wij de gegevens aan u beschikbaar stellen.
De gegevens worden bij voorkeur digitaal beschikbaar gesteld in een makkelijk leesbare vorm zoals in een Word, Excel of PDF bestand.

Recht op wijziging
Heeft Van der Mark Zorghulpmiddelen gegevens van u die niet meer kloppen of onvolledig zijn? Dit kunt u aan ons doorgeven via info@vandermarkzorghulpmiddelen.nl of 0186-573585.

Recht op verwijdering van uw gegevens
U kunt een verzoek indienen om de gegevens die Van der Mark Zorghulpmiddelen van u heeft verzameld te verwijderen. Van der Mark Zorghulpmiddelen zal uw verzoek honoreren tenzij dit wordt beperkt door de wettelijke bewaartermijnen waar wij ons aan dienen te houden.

Het gebruik van Cookies
Van der Mark Zorghulpmiddelen maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee worden de bezoekersstromen en het gedrag van de websitebezoekers weergegeven. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en het gebruikersgemak te verhogen. 
Van der Mark Zorghulpmiddelen legt geen persoonlijke informatie vast in cookies en gebruikt geen persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden.

Contact

Voor overige vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen:
T: 0186-573585
E: info@vandermarkzorghulpmiddelen.nl.

Voor klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk hiervoor op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl